Emne: Meningsfullhet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Meningsfullhet: 1

Akkurat som dyr mister synsevnen når de lever i mørke huler, måtte menneskene miste tenke-evnen i en tilværelse uten mening
Kategori: Frank Knight