Emne: Tillit
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Tillit: 10

Å stole på folk er en luksus bare de velstående kunne unne seg; de fattige har ikke råd til det.
Kategori: E. M. forster
All tillit er farlig om den ikke er fullstendig: Det er få tilfeller da man ikke enten må si alt eller fortie alt.
Det eneste du får gratis her i livet er tillit, i kraft av å være et ubeskrevet blad. Men har du først mistet denne tillit vil det koste deg mye å vinne denne tilbake.
Kategori: Espen Joranger
Det er like galt å stole på alle som ikke å stole på noen.
Kategori: Engelsk Ordtak
Det er mangfoldige tilfelle i livet da man må forlate seg på andre.
Kategori: Henrik Ibsen
Du skylder deg selv å ha like megen mistillit til dårlige mennesker som tillit til gode.
Kategori: Sokrates
Gjensidig tillit er viktigere enn gjensidig forståelse.
Man er ille ute hvis man ikke har full tillit til leger og ikke kan klare seg uten deres hjelp.
Tillit skaper tillit.
Kategori: M. F. schmaltz
Tillit skapes ved at den tas i bruk.
Kategori: Bertolt Brecht