Emne: Misforståelse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Misforståelse: 1

Jeg står fast ved alle misforståelsene jeg har forårsaket.
Kategori: Dan Quayle