Emne: Nyttår
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Nyttår: 2

Gripen jag tänker: 'In går nu åter ett år!' - Kanske väl blänker därvid i ögat en tår .
Kategori: Nils Hasselskog
Nyttårsaften vil tradisjonen og en viss følelse for det anstendige at man sitter oppe til klokken tolv.
Kategori: Cora Sandel