Emne: Religion
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Religion: 12

Avskaffer vi religionsundervisningen, risikerer vi at ungene blir religiøse.
Kategori: Helge Krog
Den største vanskeligheten mellom nasjonene er gjerne at de ikke greier å bli enig om hvem som er Muhammed og hvem som er berget.
Kategori: Ukjent
Dersom man bare hadde lyttet til Guds tale i menneskets hjerte, ville det aldri vært mer enn én religion på jorden.
Hvor mange ugjerninger er ikke begått i religionens navn.
Kategori: Lucrets
Kjenner man bare en religion, kjenner man den ikke.
Kategori: Eilert Hubbard
Menneskene forakter religionen. De hater den og frykter den skal være sann.
Kategori: Blaise Pascal
Religion er et system av ønskefantasier som skal dekke over den hårde virkelighet.
Kategori: Arnulf øverland
Religion er folkets opium.
Kategori: Karl Marx
Religion er opium for folket.
Kategori: Karl Marx
Religion er vel og bra, så lenge det ikke forstyrrer privatlivet.
Kategori: Lord Melbourne
Religionen vår er som en oppskrift. Oppskriften alene er død. Maten bringer liv, oppskriften bare forteller hvordan du skal tilberede den.
Kategori: Ranveig Sørensen
Vi har akkurat nok religion til å hate, men ikke nok til å få oss til å elske hverandre.
Kategori: Jonathan Swift