Emne: Rettferdighet
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Rettferdighet: 4

Den kalde rettferdighet byr meg imot. I dommerens øyne ser jeg alltid bøddelens kalde stål.
Hva hver og en av oss mener med 'rettferdig fordeling' avhenger av hva hver og en av oss mener å ha behov for og krav på.
Kategori: Ukjent
Hvis rettferdigheten går under har det ikke lenger noen verdi at det lever mennesker på jorden.
Kategori: Kafira
Livet er aldri rettferdig. For de fleste av oss er det kanskje best slik.
Kategori: Oscar Wilde