Emne: Selverkjennelse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Selverkjennelse: 8

Av alle de utallige ord vi bruker hver dag fra det øyeblikk vi våkner er disse tre de vanskeligste å uttale: Jeg tok feil.
Kategori: Ukjent
Bevisstheten om sin egen uvitenhet er et av de fineste og sikreste tegn på god dømmekraft.
Den som har fornærmet deg er enten sterkere eller svakere enn deg. Hvis han er svakere, spar ham, hvis han er sterkere, spar deg selv.
Den vanskeligste i livet er å kjenne seg selv.
Kategori: Thales
Hvor lite man er! Og det lille man er, har man andre å takke for.
Maueren: Liten. jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv fra topp til tå, fra side til side. Er du større en deg selv kanskje?
Kategori: Ukjent
Roten til alt ondt er ikke roten i seg selv, men det som ligger rundt og gir den næring.
Kategori: øystein Hernes
Verdensrommets dyp er oss mer bekjent enn dypet i vår egen sjel.
Kategori: C.g. Jung