Emne: Siste ord
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Siste ord: 16

Far, i dine hender overgir jeg min ånd.
Kategori: Jesus
Hvilken kunstner mister ikke verden i meg!
Kategori: Nero
Hvordan står det til med imperiet?
Kategori: Georg V
Hvorfor gråter dere? Trodde dere jeg var udødelig?
Kategori: Ludvig Xiv
Jakie, er det fødselsdagen min, eller dør jeg?
Kategori: Nancy Astor
Jeg er intet annet enn dikter.
Kategori: Henrik Wergeland
Jeg har ikke fortalt halvparten av hva jeg så.
Kategori: Marco Polo
Jeg lukker mine øyne med den velsignede visshet at jeg har etterlatt meg en lysstråle på jorden.
Kriton, jeg skylder Askleipos en habe. Vil du huske å betale gjelden?
Kategori: Sokrates
La teppet falle, farsen er over.
Kategori: François Rabelais
Mer lys!
Nå vil jeg ha eine kleine Pause.
Kategori: Kathleen Ferrier
Også du, min sønn Brutus.
Kategori: Julius Cæsar
Shakespare, jeg kommer.
Kategori: Theodore Dreiser
Slukk den fordømte sigaretten.
Kategori: Saki
Tvert imot!
Kategori: Henrik Ibsen