Emne: Kjede seg
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kjede seg: 4

De mennesker som bemektiger seg den forrett å kjede andre, har også det fortrinn at de ikke kjeder seg selv.
Kategori: Nils Kjær
Den som lar seg kjede er mer foraktelig enn den som kjeder andre.
Kategori: Samuel Butler
Kjedsomhet er alvor uten innhold.
Kategori: Ola Hansson
Kjedsomhet må ikke forveksles med apati. Kjedsomhet er energi som ikke får utløp.
Kategori: Thornton Wilder