Emne: Støtte
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Støtte: 1

Man kan bare støtte seg til det som yter motstand.
Kategori: Stendhal