Emne: Poesi
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Poesi: 9

Å hamre ut et dikt er en slags gullsmedkunst.
Kategori: Rolf Jacobsen
De fleste mennesker ignorerer det meste av poesien, fordi det meste av poesien ignorerer de fleste mennesker.
Kategori: Adrian Mitchell
Diktet er et følelsesutbrudd i likhet med gråt og latter. Begge deler befrir oss for en spenning eller trykk.
Kategori: Arnulf øverland
En dikter kan overleve alt, unntatt en trykkfeil.
Kategori: Oscar Wilde
Et dikt som ikke har noen form, har heller ikke noe innhold.
Kategori: André Bjerke
Lever man med i et dikt, er det et tegn på at diktet lever.
Kategori: Bo Bergman
Poesi er menneskeslektens morsmål.
Poesien bygger ytterst ute på en virkelighetsoppfatning der virkeligheten er en annen og noe mer og noe større enn vår daglige lille verden.
Kategori: Rolf Jacobsen
Poesiens vesen skulle være det usigelige, men ikke det uleselige.
Kategori: Arnulf øverland