A. p Herbert

Den mest kritiske perioden i et ekteskap er frokosten.
Kategori: Ekteskap