A.m.s. Beethius

å, lykkelige menneskerase, hvis kjærlighet der rår i himmelen, rår i deres sinn.
Kategori: Kjærlighet