Aasmund Brynildsen

Bare de ensomme kan møtes.
Kategori: Ensom
Fremskrittet er en eksistensiell illusjon.
Kategori: Fremskritt
Menneskets historie er Guds skjebne.
Kategori: Historie
Det er intet som vekker en så avmektig misunnelse som en stor lidenskap.
Kategori: Lidenskap
Den store musikk er kun et preludium til stillheten.
Kategori: Musikk
Det gamle ord beholder sin gyldighet: Ubi onus, ibi sonus: Hvor der er smerte, er der sang.
Kategori: Smerte
Det demoniske med teknikken er at den er mikanisert vilje.
Kategori: Teknologi