Aasmund Olavsson vinje

Stor arv det er for mannen, av godt folk vera fødd.
Kategori: Arv
Han er like eit papirstykke som kan prentast mykje på.
Kategori: Barndom
Dem som med hat frå livet seg vende, livet til gagns rett aldri han kjende.
Kategori: Hat
Dersom du ikkje sviken var så mang ein gong, du kjærleik aldri sunge har med rette song.
Seg sjølv og alt å lita på er verste tru som finst. Dei beste tankar kan vi få av ein vi trudde minst.
Kategori: Selvopptatthet
Er tanken god, han lever då, for det um mannen døyr ifrå.
Kategori: Tanker