Albert Einstein

Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.
Kategori: Atom
Make everything as simple as possible. But not simpler.
Kategori: Enkelt
Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.
Kategori: Fantasi
Fred kan ikke bevares med makt; den kan bare oppnåes ved forståelse.
Kategori: Fred
Fred kan ikke opprettholdes med makt. Den kan bare oppnås med forståelse.
Kategori: Fred
Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok.
Kategori: Fremtid
Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske.
Kategori: Gode gjerninger
Vi må passe oss så vi ikke gjør intellektet til en gud; det har naturligvis sterke muskler, men ingen personlighet.
Kategori: Intellektualitet
I ungdommen dreier alle tanker seg om kjærlighet. Med årene går all kjærlighet over til tanker.
Kategori: Kjærlighet
Jeg vet ikke hvordan den 3. verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den neste vil bli utkjempet med treklubber.
Kategori: Krig
The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.
Kategori: Likegyldighet
Matematikken handler utelukkende om begrepenes forhold til hverandre, uten hensyn til deres forhold til erfaringen.
Kategori: Matematikk
Skal De beskrive sannheten, må de overlate elegansen til skredderen.
Kategori: Sannhet