Albert Schweitzer

Demokrati er meningsløst for barn.
Kategori: Demokrati
Eksempelet er ikke bare den vanlige veien til å øve innflytelse over andre. Det er den eneste veien.
Kategori: Eksempel
Lykke består av god helse, og dårlig hukommelse.
Kategori: Lykke
Lykke er det samme som å ha god helse og dårlig hukommelse.
Kategori: Lykke
Lykken er så men ikke annet enn et godt helbred og en dårlig hukommelse.
Kategori: Lykke
Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste.
Kategori: Nestekjærlighet
Optimisten ser grønt lys overalt, mens pessimisten bare får øye på det røde stopplyset. Men den virkelig kloke er fargeblind.
Kategori: Optimist