Aldo Cammarota

Beskjedenhet er håpet om at andre mennesker av sseg selv vil oppdage hvor fantastisk du er.
Kategori: Beskjedenhet