Alexander Kielland

En dame som har vært forlovet, beholder alltid i mine øyne en viss likhet med en bon-bon det har vært slikket på.
Kategori: Forlovelse
En forlovelse er dog det yndigste i verden.
Kategori: Forlovelse
Håpet er lysegrønt.
Kategori: Håp
Kjærligheten er jo et lotteri, vil man vinne, må man iallfall spille.
Det er tåpelig å forlange av en sommerfugl at den skal oppføre seg som muldvarp.
Kategori: Selvtillit