Alfred Hitchcock

Fjernsynet har brakt mordet tilbake til hjemmene, der det hører hjemme.
Kategori: Fjernsyn
Man kan ikke leve av drap alene. Man trenger også omtanke, aksept, oppmuntring og, en gang iblant, et godt måltid.
Kategori: Mat
Skuespillere er noen naut.
Kategori: Skuespiller