Alfred De musset

Man leker ikke med kjærligheten.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten lever av mangel på føde og dør når den blir mett.
Kvinner elsker sin egen svakhet. De håper på kamp, slik at de kan bukke under for overmakten.
Kategori: Kvinner