Amos Bronson alcott

En god bok åpner man med forventning og lukker med utbytte.
Kategori: Bøker
Den stivnede form for besnærelse er den fikse idé.
Kategori: Idé
Man må være en god leser for å kunne sitere klokt og godt.
Kategori: Sitat