Amos Oz

Kast ikke loss fra dine lengsler - for hva er vi uten lengslene våre?
Kategori: Lengsel