Angela Carter

Det fantes et hus vi alle eide i fellesskap, og det het: fortiden, selv om vi hadde levet i forskjellige rom.