Anker Brink

Rykter er improviserte nyheter.
Kategori: Sladder og rykter