Anna Wahlgren

Ta vare på din glede og din latter! Der ligger kjærligheten til livet og til menneskene.
Kategori: Latter