Anne Knudsen

Jeg har måttet omfortolke Descartes; jeg tenker på deg, derfor er jeg.
Kategori: Kjærlighet