Antoine De saint-exupéry

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentligste er usynlig for øyet.
Kategori: Hjerte
Livet har lært oss at kjærlighet ikke består i å stirre på hverandre, men sammen å se i samme retning.
Kategori: Kjærlighet
Sann kjærlighet begynner der det ikke ventes gjengjeld.
Kategori: Kjærlighet - ekte
Livet har lært oss at kjærlighet ikke består i å stirre på hverandre, men å se i samme retning.
Kategori: Kjærlighet - råd