Aristide Briand

I politikk er 2 + 2 ofte 3, undertiden 5, men aldri 4.
Kategori: Politikk