Arne Fjeld

Det er fristende å idealisere fortiden når samtiden er elendig.