Arthur Koestler

Jeg ble født i samme øyeblikk (1905) som solen gikk ned i fornuftens tidsalder.
Kategori: Fornuft