Asbjørnsen Og moe

Uventet gjest får uvant kost, sa ulven.
Kategori: Gjest
God kveld igjen! Hvor skal du hen så seint?' sa kallen. 'Jeg skal nok til helvete, dersom jeg er på rett vei', svarte fattigmannen.
Kategori: Helvete