Baruch De spinoza

Fred er ikke en tilstand hvor det ikke er krig, men en dyd, en sinnstilstand, en disposisjon for velvilje, tillit og rettferdighet.
Kategori: Fred