Bernard Baruch

For mitt vedkommende er høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv er.
Kategori: Alder
Rikt er det menneske som har en dollar mer enn det kan bruke.
Kategori: Penger og økonomi
En politisk leder må hele tiden se seg tilbake for å se om folk fremdeles er der. Hvis de ikke er der, er han ikke lenger politisk leder.
Kategori: Politikk
Stem på den mann som lover minst. Han vil være den som skuffer minst.
Kategori: Politikk
Det finnes ingen sykdommer som ikke kan helbredes. Det finnes bare sykdommer som det ennå ikke er funnet noen kur for.
Kategori: Sykdom