Bertrand De jouvenel

Autoritet er evnen til å vinne de andres tilslutning.
Kategori: Autoritet