Bjørg Vik

Alder er bare et tall.
Kategori: Alder
Når man er blitt så gammel som jeg og har tenkt så mye på døden, skulle man ikke tro at man ble litt fortrolig med tanken? Men sannheten er jo at jeg er blitt fortrolig med å leve.
Et mislykket ekteskap er et mislykket liv.
Kategori: Ekteskap
Ingenting er mer privat enn ekteskapet. Noe av ekteskapets styrke ligger der. I hemmelighetskremmeriet og den latterlige stoltheten. Ambisjonene.
Kategori: Ekteskap
Jeg tror at grunnen til at en hel del ekteskap holder, eller holder det gående da, det er at partene er blitt usynlige for hverandre.
Kategori: Ekteskap
Hvem var de, hva slags liv skulle de leve, hva for et forunderlig uvitenhets mot - kalt forelskelse - hadde lokket dem ut i dette.
Kategori: Forelskelse
Alle folk juger om skilsmissene sine.
Kategori: Skilsmisse