Blaise Pascal

I et hjørne av ditt hjerte er du alltid tyve år.
Kategori: Alder
En krok av hjerte ditt er alltid 20 år.
Kategori: Alder - antall år
Folk blir vanligvis mer overbevist av argumenter de selv har funnet, enn av dem andre har funnet.
Kategori: Argument
Intet ligner kjærligheten så meget som begjæret, og intet er den mer motsatt.
Kategori: Begjær
Et menneske er størst når det kneler.
Kategori: Bønn
Mennesket er aldri større enn når det kneler.
Kategori: Bønn
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv.
Kategori: Egoisme
Han elsker ikke lenger den han elsket for ti år siden. Det er lett forståelig - hun er ikke lenger den samme, og ikke han heller.
Kategori: Elske
Jeg kan ikke tilgi Descartes. Han hadde gjerne vært uten Gud i hele sin filosofi. Men han har ikke kunnet holde seg fra å la Gud sette verden i gang med et knips. Siden har han ikke lenger bruk for Ham.
Kategori: Filosofi
Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke alltid forstår.
Kategori: Forstand
Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår.
Kategori: Forstand
Hjertet har sine grunner som forstanden ikke kjenner til.
Kategori: Hjerte
Kjærligheten har ingen alder, siden den alltid fornyer seg.
Kategori: Kjærlighet - tid
Skal en religion være sann, må den kjenne vår natur. Den må kjenne både storheten og elendigheten og grunnen til begge deler. Hvilken religion utenom den kristne har gjort det?
Kategori: Kristendom
En stat ville gå til grunne dersom man ikke lot lovene tillempe seg etter nødvendigheten.
Kategori: Lov
Det er ikke naturlig for mennesket å ha evig fremgang. Også mennesket trenger flo og ebbe.
Kategori: Menneske
Menneskene forakter religionen. De hater den og frykter den skal være sann.
Kategori: Religion
Vil du at folk skal tenke fordelaktig om deg? Ikke ros deg selv.
Kategori: Ros
Mennesker handler aldri ondt så helhjertet og så lykkelig som når de kan si seg å handle på grunn av sin samvittighet.
Kategori: Samvittigheten
Sannheten er så tilsløret i vår tid, og løgnen står seg så godt, at man ikke kan kjenne sannheten igjen, med mindre man elsker den.
Kategori: Sannhet
Vil du at man skal tro godt om deg, så snakk ikke pent om deg selv.
Kategori: Selvopptatthet
Dette brevet ble lenger enn vanlig fordi jeg ikke hadde tid til å skrive kortere.
Kategori: Skrive
Det finnes bare to slags mennesker: de rettferdige som tror de er syndere, og syndere som tror de er rettferdige.
Kategori: Synd
Tanken utgjør menneskets storhet.
Kategori: Tanker
Det er hjertet som fornemmer Gud og ikke fornuften. Dette er troen: Gud følbar i hjertet, ikke for forstanden.
Kategori: Tro