Bo Bergman

Lever man med i et dikt, er det et tegn på at diktet lever.
Kategori: Poesi