Boleslaw Barlog

Fremskrittet er bare mulig hvis man intelligent overskrider reglene.
Kategori: Fremskritt