Carl Segerståhl

En fornærmelse betyr ikke så mye, dersom du ikke har mistanke om at den er sann.
Kategori: Fornærmelse