Carmen Sylva

Dumheten trenger seg fram for å bli sett. Klokskapetn holder seg tilbake for å se.
Kategori: Klokskap
Tilgivelse er allerede likegyldighet. Man tilgir ikke når man elsker.
Kategori: Tilgivelse