Charles Alexandre de calonne

Hvis det er mulig, er det gjort; hvis det er umulig, skal det bli gjort.
Kategori: Mulig og umulig