Charles Dickens

Hvis det ikke fantes onde mennensker, ville det ikke finnes gode advokater.
Kategori: Advokat
Hvis det ikke var for dårlige mennesker, var det heller ikke gode advokater.
Kategori: Advokat
Hver eneste baby som blir født inn i verden er bedre enn den forrige.
Kategori: Baby
Hver ting kan være bra for seg, men må jeg be om blod.
Kategori: Blod
Hun skulle ønske at det var mer, og det er det store i brevskrivningskunsten.
Kategori: Brev
Det finnes bøker hvor ryggen og omslaget er de beste delene.
Kategori: Bøker
Det finnes bøker hvor ryggen og omslaget opplagt er de beste delene.
Kategori: Bøker
Uhell kan skje i de beste familier.
Kategori: Familie
Far' lyder ganske vulgært, kjære. Ordet 'pappa', gir forresten en fin form til leppene.
Kategori: Far
Du motsier vel ikke en aldrende forelder, håper jeg?
Kategori: Foreldre
Jeg så henne. Jeg elsket henne. Jeg fridde.
Kategori: Frieri
Hvem som helst kan være i godt humør og føle seg vel når han er velkledd. Det tjener ikke et menneske til noen særlig stor ære.
Kategori: Klær
Ingen her i verden er mislykket hvis han letter byrdene for en annen.
Kategori: Omtanke
Det var i den aller beste mening, som herren sa da han stakk av fra kona fordi det så ut som hun var ulykkelig med ham.
Kategori: Skilsmisse
Solen, denne punktlige tjener.
Kategori: Sol