Charles Horton cooly

Små bekymringer plager oss gjerne i ledige stunder - straks vi setter oss i bevegelse, forsvinner de som en mygg.
Kategori: Bekymring