Charlie Manson

Non sense makes sense.
Kategori: Fornuft