Christian Morgenstern

Entusiasme er det vakreste ord på jorden.
Kategori: Begeistring
Man er ikke hjemme der man har sin bolig, men der man blir forstått.
Kategori: Hjemme
Å lære hverandre å kjenne betyr å lære hvor fremmed man er for hverandre.
Kategori: Seg selv og andre