Clemens Av alexandria

Den samme solen får voksen til å smelte og leiren til å herdes.
Kategori: Sol