Clive James

Alle som er redd for hva fjernsynet gjør med verden er antakelig bare redd for verden.
Kategori: Fjernsyn