Collet

Du kommer sikkert til å gjøre mye dumt, men gjør det med begeistring
Kategori: Dumhet
Kjærligheten er helt motsatt av et vannkar: jo mer man øser av det, dess fullere blir det.
Kategori: Kjærlighet