Coronet

Forsiktighet er noe som kommer til en når en er blitt så gammel at en ikke vil ha noen nytte av det.
Kategori: Forsiktighet